Виж долу за версия на български!

    This is the personal web page of Mihail (a.k.a. Stilgar). This is really a personal webpage and not a blog. I do not know what the difference between personal web page and blog is but I am quite sure this is the former. If you have proof that this is a blog and not a personal web page please provide it to me.

    The articles on this webpage will be about many different things but you can mainly expect technical, programming related articles. The technical articles will be mainly in English and non-technical articles will be mainly in Bulgarian. Some articles may be translated in both languages. Articles are provided with no guarantee. Do not believe anything I have written without checking it.

Contact information:
Mihail
E-mail: eirenarch@outlook.com
ICQ: 210808166
Skype: Eirenarch

    The site itself was written as a test project with ASP.NET 3.5 and C# 3.0. It is my first project with it so do not be harsh. As I have Personal Webpage Engine it would be a shame not to put it to use. You can download the source code here. You are free to laugh at my code and even fix it. The code is all written using Visual Web Developer 2008 Express, SQL Management Studio Express and SQL Server 2005 Express    Това е личната уеб страница на Михаил (a.k.a. Stilgar). Това наистина е лична уеб страница, а не блог. Не знам каква е разликата между лична уеб страница и блог, но съм убеден, че това е първото. Ако имате някакво доказателство, че това всъщност е блог, а не лична уеб страница моля да ми го предоставите.

    Статиите на тази страница ще са за много различни неща, но основно може да очаквате технически статии свързани с програмиране. Техническите статии ще са предимно на английски, а не-техническите предимно на български. Някои статии може да бъдат преведени и на двата езика. Статиите се предоставят без гаранция. Не вярвайте на нищо което съм написал без да го проверите.

За контакти:
Михаил
E-mail: eirenarch@outlook.com
ICQ: 210808166
Skype: Eirenarch

    Самият сайт е написан като тестов проект с ASP.NET 3.5 и C# 3.0. Той е първият ми проект с тях така че не бъдете строги. И като имам енджин за лична уеб страница ще е срамота да не го използвам. Може да си свалите сорс кода от тук. Може да се смеете на кода ми и дори да го оправяте. Написан е изцяло с Visual Web Developer 2008 Express, SQL Management Studio Express и SQL Server 2005 Express.