Portal печели наградата "Игра на годината според Stilgar" 2007

Portal печели наградата "Игра на годината според Stilgar" 2007
  Редно е и аз да се включа в обявяването на неща на годината за 2007. Днес смятам да връча престижната награда "Игра на годината според Stilgar" за 2007.

Победителят тази година е... Portal
Last edited by:   Stilgar
on   22:01 03.02.2008
Posted by:   Stilgar
21:39 03.02.2008

Старт!

  Най-после е online. Вижте секцията "What is this place?", за да разберете какво точно е online.

  Искам само да отбележа, че наистина МРАЗЯ Firefox. Много от вас вече са ме чували да се оплаквам от него, но сега вече е официално. Пропуснах една нощ сън, за да оправя проекта, който гледате в момента да изглежда добре под Firefox. Благодарение на Слави сега работи. Беше глупава стойност по подразбиране за CSS property. Следете за специална публикация за браузърите (повечето от вас вече са я чували). Човече, как мразя Firefox...

  Между другото не бих препоръчал използването на "Forgotten Password" точно сега. Има някакъв проблем с мейл сървъра и въпреки че няма грешка, мейли получават само кутии на локалния сървър. Ще пиша на поддръжката след малко, но не знам кога ще проработи.

  Току що се сетих, че сървърът е в САЩ и времето ще се показва в някоя от времевите зони в САЩ. Това ще бъде оправено... някога... и това може да значи никога.

  Update 04.02.2008: "Forgotten password" сякаш вече работи.
  Update 05.02.2008: Времето вече е в източноевропейска часова зона.
Last edited by:   Stilgar
on   01:27 07.02.2008
Posted by:   Stilgar
04:27 03.02.2008

Launch!

  Finally it is online. Visit the "What is this place?" section to learn what exactly is online.

  I just want to mention that I really HATE Firefox. Many of you have already heard me complain about it but now I will make it official. I have missed a night of sleep to make the project you are looking at right now look good under Firefox. Thanks to Slavi it is working now. It was a stupid default value for CSS property. Stay tuned for my special post on browsers (which most of you have already heard). Man, how I hate Firefox...

  By the way I would not recommend using "Forgotten Password" right now. There is some problem with the mail server and while there is no error the mail is only delivered to mailboxes in the local mail server. I will be contacting the hosting support to fix this right now but I do not know when it will work.

  It just occurred to me that the server is in the USA and the time will be in some US timezone. That will be fixed... sometime... and that could mean never.

  Update 04.02.2008: It seems like "Forgotten password" is working.
  Update 05.02.2008: The time is now in Easter European timezone.
Last edited by:   Stilgar
on   01:22 05.02.2008
Posted by:   Stilgar
04:13 03.02.2008
First Previous ... 51 52 53 54 55 56 57 Next Last