Кратко представяне на Visual Studio 11 Page Inspector

  Това видео беше записано за един конкурс съпътстващ Дни на Microsoft 2012. В крайна сметка не спечелих, което очевидно е резултат от ширещата се корупция, а както знаем Microsoft са измамници и осъден монополист. Така и така съм го записал реших да го публикувам за да се насладите.

Posted by:   Stilgar
13:41 10.05.2012

Дни на Microsoft 2012

Дни на Microsoft 2012
   Две седмици след като открих концертната 2012 открих и IT-конферентната 2012 с новото издание на най-разтоварващата конференция – Дни на Microsoft. Наричам я разтоварваща защото има дух, който напомня повече на панаир отколкото на университет. Лекциите се съпътстват от множество томболи, игри и други веселби. Също както предишни години конференцията имаше тематика, но за разлика от други години този път мотото беше тотално безидейното  "Вземи всичко", което за мен нямаше никакъв смисъл, но думата "всичко" се мотаеше навсякъде из материалите за конференцията...
Posted by:   Stilgar
03:53 02.04.2012

Да се свържем - Stereo MCs в София

Да се свържем - Stereo MCs в София
   Stereo MCs са идвали в България много пъти, но все не можех да ги впиша в претоварената си концертна програма. Тази година обаче уцелиха концертно затишие, пък и аз видях, че няма да мирясат и ще продължават да идват докато не посетя техен концерт. На пръв поглед може да е странно, че ще ходя на концерт на който през половината време дори няма звук от китара, но както поясни Васил Върбанов от организаторите Тангра Мега Рок по повод този концерт – "Хората, които слушат такава музика усещат истинските мутанти". Без съмнение Stereo MCs са от истинските мутанти...
Posted by:   Stilgar
03:35 19.03.2012

Curious Event Validation Error in Firefox

   I recently encountered a bug in the ASP.NET Web Forms project I was working on that I found quite interesting. Certain page had a list of items and an item can be selected in a master/detail fashion. All this is done with AJAX via an UpdatePanel. When the page is opened for the first time everything works fine but if the user selects an item and then refreshes the page the next item selection simply does not work. It throws event validation error and all this happens only in Firefox. All other browsers work like a charm...
Posted by:   Stilgar
03:05 12.03.2012

ARMED! Strategy Guide Part 1

ARMED! Strategy Guide Part 1
   This is my second article giving tips for playing the wonderful Windows Phone game ARMED!. If you have not done so yet you should check part 0.

   This article will deal with some subtleties with the game's interface that can prove important in actual game. In competitive gaming execution is often more important than strategy and while ARMED! does not require sharp reflexes and good aim like Quake or accurate and fast multitasking like StarCraft there is still room for better execution...
Posted by:   Stilgar
13:35 17.02.2012
First Previous ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... Next Last